Nimby-gedrag (1)

Beatrijs Ritsema pleit in de krant van 21 januari ervoor om Henkie uit Ochten die kinderen misbruikt heeft, te laten schaduwen. Een weinig humane maatregel, zowel voor Henkie als voor degenen die hem moeten schaduwen. Een beschermde woonomgeving en een sociale werkplaats lijken voldoende voor een zwakbegaafde jongen met afwijkend gedrag.

Tevens gispt ze de inwoners van Ochten omdat ze het belang van hun directe omgeving voorop stellen en Henkie niet meer in hun buurt willen hebben. Nimby als egoïsme. Bij bezwaarprocedures worden echter meestal alleen klachten van direct belanghebbenden door rechtbank en arbitrage voor ontvankelijk verklaard. Als zij, op 100 kilometer afstand wonend, een bezwaar aanhangig zou maken tegen het verblijf van Henkie in Ochten dan was de kans groot dat haar klacht niet ontvankelijk verklaard zou worden. Nimby-gedrag als exclusieve toegang tot het recht beschermt Ochten tegen de bemoeizucht van bijvoorbeeld mensen uit Leeuwarden of Oss.