Nevenfuncties

Het beeld dat enkele hoogleraren in het artikel 'nevenfuncties met bijverschijnselen' (NRC Handelsblad, 16 januari) schetsen is dat leden van de rechterlijke macht die geen (betaalde) nevenfuncties hebben wat 'wereldvreemd' zijn, c.q. worden. Via nevenfuncties zou men immers pas een goede voeling houden met de maatschappij.

Je zou zelfs gaan denken dat het bekleden van nevenfuncties voor rechters een voorwaarde is om naar behoren te kunnen functioneren. Al met al maar weinig waardering voor al die gewetensvolle rechters die hun unieke ambt serieus nemen en omwille van hun onbevangenheid en onafhankelijkheid juist afzien van betaalde bestuursfuncties, adviseurschappen, commissariaten e.d.. Er zijn namelijk maar weinig rechters (en hoogleraren) die hun voeling met de maatschappij zoeken als vrijwilliger in de plaatselijke voetbalclub of het buurthuis.