Nederland tegen 'goud-truc' Italië

ROTTERDAM, 24 JAN. Nederland zal zich verzetten tegen de goedkeuring van een belastingheffing op een goudtransactie tussen het Italiaanse ministerie van financiën en en de Italiaanse centrale bank. Dat heeft het hoofd Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Steven Keuning, gezegd tegen het persbureau Reuters.

De transactie komt dit weekeinde ter sprake in een commissie die het statistische bureau van de Europese Unie, Eurostat, adviseert. Eurostat komt midden volgende week met een oordeel over de toelaatbaarheid van deze Italiaanse begrotingsmaatregel, die goed is voor een belastinginkomste van 3500 miljard lire. Dat is 0,2 procent van het Italiaanse bruto binnenlands produkt. Een tekort van maximaal 3 procent in 1997 is een van de toetredingseisen voor de Economische en Monetaire Unie. Italië gaat totnutoe uit van een begrotingstekort van 2,7 procent, tegen een tekort van 6,8 procent in 1996. Eerder deze week bleek tijdens een vergadering van Europese ministers dat Rome in 1997 naast de goud-transactie voor 1,1 procent eenmalige ingrepen pleegde om het tekort te verlagen. Minister Zalm (financiën) uitte na die bijeenkomst zijn reserves over de duurzaamheid van de Italiaanse tekortreductie.

De bewuste transactie behelst een teruggave van 540 ton goud aan de centrale bank, die sinds 1976 bij Financiën lag. Inmiddels is de waarde daarvan zodanig gestegen dat er een boekwinst op ontstaat, die vervolgens door de Italiaanse staat is belast.