Merkregistratie

In zijn artikel 'VrijMerk vecht tegen windmolens' (NRC Handelsblad, 17 januari) stelt Bas Kist dat Stichting VrijMerk bij de rechter geen doorhaling hoeft te vorderen van merken als Postkantoor, Wisselgesprek en Het Net. Er is volgens hem niets aan de hand. In het dagelijkse verkeer, zo luidt zijn voornaamste argument, kan men de woorden gewoon gebruiken. De houder van een merkregistratie kan immers slechts optreden tegen gebruik van zijn merk door een ander, voorzover dit gebeurt in economisch verkeer.

Kist miskent met dit argument de opvatting van de stichting. De stichting heeft KPN gedagvaard omdat zij vindt dat een ieder vrijelijk over alledaagse woorden uit de taal moet kunnen beschikken: zowel in het sociale verkeer als in het handelsverkeer. Het gaat hier om een principe dat niet valt te verkavelen. Voor beschrijvende woorden geldt derhalve dat zij niet voor exclusief gebruik mogen worden gemonopoliseerd. Ook niet door 'reclamegeweld', zoals Kist stelt, wat tenslotte tot een feitelijk monopolie leidt.