Leraren niet vies van loon naar prestatie

Een meerderheid van leraren vindt dat in het onderwijs loon naar prestatie moet worden betaald. In vergelijking met andere beroepen vinden leraren dat zij te weinig verdienen. Voor extra baantjes hebben ze geen tijd. Dat blijkt uit het onderzoek Docent en financiën, dat binnenkort verschijnt in

Van twaalf tot achttien, een praktijkblad voor het voortgezet onderwijs. Van de driehonderd ondervraagde leraren is 53 procent voor loon naar prestatie; 31 procent is ertegen. Acht van de tien leraren vindt de honorering te laag. Bijna de helft van de leraren (47 procent) verdient tussen de 4000 en 7000 gulden bruto. Bijna zeven op de tien leraren (66 procent) zegt meer dan 38 uur per week te werken. De helft (46 procent) vindt dat zij te weinig vrije tijd hebben. Bijna hetzelfde percentage (44) meent overigens over voldoende vrije tijd te beschikken. (ANP)