Leider UNSCOM beschuldigt Irak van 'misleiding'

NEW YORK, 24 JAN. Richard Butler, leider van UNSCOM, de Speciale Commissie van de Verenigde Naties die toeziet op de ontmanteling van Iraakse massa-vernietigingswapens, heeft Irak gisteren in de Veiligheidsraad beschuldigd van “ernstige” pogingen om inspectieteams te misleiden. Butler verwierp de nieuwe eisen die Irak stelt aan UNSCOM. Als die eisen wel zouden worden ingewilligd zou dat volgens hem ertoe leiden dat een deel van de wapens nooit zullen worden gevonden.

Tijdens gesprekken vorige week in Bagdad stelde de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Tariq Aziz, voor tot april voorlopig geen inspectieteam te sturen naar zogeheten presidentiële plaatsen. Butler is daartegen omdat daarmee een “belangrijk deel” van het inspectieprogramma zodanig wordt belemmerd dat het “mogelijk definitief” mislukt.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Bill Richardson noemde, naar aanleiding van de uitleg van Butler in de Veiligheidsraad, de opstelling van Irak “onacceptabel”. Vorige week zei de Amerikaanse president Bill Clinton eerst Butlers bezoek aan Irak te willen afwachten voordat hij een besluit zou nemen over Amerikaanse actie om de confrontatie met Irak op te lossen. Washington heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt militair geweld niet uit te sluiten om medewerking van Irak aan de wapeninspecties af te dwingen.

De Britse VN-ambassadeur John Weston steunde gisteren zijn Amerikaanse collega. Volgens hem had de wapeninspecteurs onder de huidige omstandigheden geen mogelijkheid hun missie te voltooien. Volgens Weston moet de Veiligheidsraad reageren op de Iraakse houding als de VN zijn geloofwaardigheid wiol bewaren. De Chinese VN-ambassadeur Qin huasun stelde daarentegen dat rekening moet worden gehouden met “de legitieme veiligheidszorgen” van Irak.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei gisteren “dat de huidige situatie niet veel langer kan voortduren”. Richardson zei dat hij deze week met bondgenoten wil overleggen over een mogelijke reactie. Hij reageerde tijdens een persconferentie woedend op de suggestie van een journalist dat Amerikaanse regering mogelijk tot een militaire actie zou kunnen overgaan om de aandacht van de seksschandalen van president Clinton af te leiden. “Het is beneden mijn waardigheid daarop te antwoorden”, aldus Richardson. Richard Spetzel, binnen UNSCOM verantwoordelijk voor biologische wapens, zei gisteren sterke aanwijzingen te hebben dat Irak een fabriek voor biologische wapens bezit. De informatie zou echter nog niet zo concreet zijn dat die aan de Veiligheidsraad kon worden voorgelegd. “Als we voldoende bewijzen voor de onze sterke vermoedens zouden hebben, zou het debat over een mogelijk einde van de sancties tegen Irak meteen ophouden”, aldus Spetzel. (AP, AFP, Reuters)