Kerk is verbaasd over keuze Beatrix

ROTTERDAM, 24 JAN. Het bestuur van de Amsterdamse Westerkerk is zeer verbaasd over het feit dat koningin Beatrix dominee N. ter Linden heeft gevraagd om een dienst te leiden tijdens haar verjaardagsfeest.

Koningin Beatrix zal haar zestigste verjaardag met onder meer een kerkdienst vieren. Zij doet dat door met haar gasten een dienst bij te wonen in de Westerkerk. De dienst heeft de vorm van een cantate-dienst met een korte preek van circa tien minuten.

Het afgelopen jaar was de Westerkerk het toneel van voortdurende ruzies en verdachtmakingen tussen predikanten, pastores, kosters en kerkenraden. De huidige predikante, ds. F. W. Oosterwijk, wordt door een deel van het kerkvolk niet gewaardeerd. Zij is de opvolgster van de populaire dominee Ter Linden die ook als schrijver van boeken veel succes heeft.

Toen het secretariaat van de koningin vorig jaar september bij de Westerkerk kwam met het verzoek om een bijzondere verjaardagsdienst op zondag 1 februari, heeft het de kerkenraad dan ook zeer verbaasd dat de koningin uitgerekend om dominee Ter Linden als voorganger in die dienst vroeg. “Wij hebben dat wel een beetje rare situatie gevonden', zegt voorzitter A. Vos van de kerkenraad, het bestuur van de kerk. “We hadden het kunnen weigeren, maar dat doe je natuurlijk niet zo gauw als de koningin je iets vraagt.”

Nog afgezien van de dienst vindt Vos dat het ook nogal wat van het incasseringsvermogen van dominee Oosterwijk vraagt dat uitgerekend zij bij de ingang van de kerk moet staan om de koningin en prins Claus welkom te heten, terwijl binnen dominee Ter Linden de dienstdoende predikant is.

Bij een gewone dienst in de Westerkerk zijn er 1.175 zitplaatsen. Deze kunnen bij bijzondere gelegenheden, zoals op 1 februari, tot 1.475 worden uitgebreid. Maar dan is het ook echt vol, zegt voorzitter Vos.

Tijdens de koninklijke verjaardagsdienst worden de cantate Nach dir, Herr, verlanget mich van J.S. Bach en het motet Unsere Väter hofften auf dich van Johannes Brahms uitgevoerd door het Westerkerkkoor en het Bachorkest onder leiding van Jan Pasveer.

De dienst, die om 10.30 begint, wordt rechtstreeks uitgezonden op radio en televisie. Vos zegt dat het om een 'gewone dienst' gaat, maar met zeer veel veiligheidsmaatregelen. De kerkdeuren gaan om negen uur open, maar Vos hoopt dat geïnteresseerden vooral naar de televisie zullen kijken, zodat er in de kerk plaatsen overblijven voor de regelmatige kerkgangers.