Intelligentietests

“Kortom, het gevoelige onderwerp van de vergelijkbaarheid van, al dan niet erfelijk bepaalde, intelligentie met betrekking tot cultureel en etnisch verschillende groeperingen kwam in zijn volle breedte over tafel”, zei prof. dr. P.J.D. Drenth naar aanleiding van de dissertatie van dr. J. te Nijenhuis. Kennelijk is de aloude kwestie die gaat over aangeboren en aangeleerd, allochtonen en autochtonen, knapper en dommer en (selectie)tests die dit (wel of niet) meten eenvoudig samen te vatten in 'Een mens kan leren om intelligenter te handelen'.

    • Hans van Wijngaarden