Hypotheekrente

Bij de discussie over de hypotheekrente-aftrek gaat om alles of niets. Maar theoretisch is er een derde weg. Men zou een met de loop der jaren afnemend percentage van de betaalde hypotheekrente fiscaal aftrekbaar kunnen stellen.

Bijvoorbeeld: over 1999 zou men nog 100 procent van de betaalde hypotheekrente fiscaal kunnen aftrekken. Over het jaar 2000 nog 98 procent van het betaalde bedrag, over 2001 nog 96 procent enz. Zo voortgaande zou men over het jaar 2014 nog 70 procent van de alsdan betaalde hypotheekrente fiscaal in rekening kunnen brengen en zou over het jaar 2049 elke aftrekmogelijkheid vervallen zijn.

Aldus weten adspirant-kopers reeds bij aankoop waar ze fiscaal en dus financieel aan toe zijn en lopen ze dus, wat dit betreft, geen kans (meer) voor onaangename verrassingen te worden geplaatst.