Gouverneur Aruba mag langer blijven

ORANJESTAD, 24 JAN. De Rijksministerraad heeft gisteren besloten dat de gouverneur van Aruba, O. Koolman, tijdelijk zijn functie mag blijven bekleden, hoewel zijn zesjarige ambtstermijn deze maand afloopt.

De officiële reden is dat het met het oog op de nu lopende kabinetsformatie in Aruba “niet het aangewezen moment is over te gaan tot herbenoeming”, aldus minister Voorhoeve (Arubaanse zaken). Koolman had zelf te kennen gegeven nog een benoeming voor zes jaar te wensen.

Voorhoeve wil dit naar verluidt niet, omdat Koolman een te zwakke gouverneur wordt bevonden. Den Haag verwijt Koolman dat hij een te afwachtende houding aannam toen de Arubaanse regering procureur-generaal Zwinkels het werken onmogelijk maakte, volgens Nederland. Zwinkels werd vorig jaar teruggeroepen.

Gevolg van het besluit om Koolman voorlopig te handhaven is dat hij de beslissing moet nemen over het al dan niet uitleveren aan de Verenigde Staten van vijf vooraanstaande Arubaanse zakenlieden. De Amerikanen willen hen berechten omdat de zakenmannen ervan worden verdacht op grote schaal drugsgeld te hebben witgewassen en in enkele gevallen ook grote partijen drugs naar de VS te hebben gesmokkeld.

Het gerechtshof van de Antillen en Aruba heeft gisteren in Oranjestad na drie dagen de behandeling van de uitleveringsverzoeken afgerond. Het hof zal, na een marginale toetsing van de door Amerika overgelegde stukken, over veertien dagen de gouverneur adviseren of de uitlevering toelaatbaar is. Gouverneur Koolman kan dan nog een veto uitspreken maar de verwachting is niet dat hij dit zal doen.

De zaak heeft op Aruba drie dagen lang het nieuws beheerst. De gewenste uitlevering wordt door veel Arubanen gezien als een ontoelaatbare inmenging door Nederland en de VS van de Arubaanse rechtsstaat. Door Koolman de definitieve beslissing te laten nemen over de uitlevering, voorkomt Voorhoeve dat de te benoemen opvolger meteen een beslissing moet nemen die de toch al gevoelige relatie tussen Aruba en Nederland verder belast. Die opvolger wordt naar verluidt namelijk een Nederlander van niet-Arubaanse afkomst.

Op de laatste zittingsdag gisteren verwierp de waarnemend procureur-generaal van Aruba, T. van Daalen, alle formele verweren die de raadslieden van de vijf verdachten de laatste dagen hebben opgeworpen. Het belangrijkste verweer van de advocaten is dat Arubanen geen gelegenheid hebben cassatie in te stellen bij de Hoge Raad tegen een beslissing van het hof.