Files

Dat was even schrikken, die liefdesverklaring van Jorritsma aan de stripverhaal-campagne van Bovag/RAI voor meer asfalt (NRC Handelsblad, 19 januari). Als het aan haar lag werd er elke beschikbare extra cent aan nieuwe infraprojecten besteed, want dat is zo goed voor onze economie, en, nota bene, voor onze leefbaarheid. Ondertussen weten we uit het verleden dat meer asfalt leidt tot meer auto's, niet tot minder files, maar wel tot meer stank, geluidhinder, ruimtegebrek en belastingen.

Wat Jorritsma bedoelt met het 'waarborgen van leefbaarheid' is me dan ook niet duidelijk in de context van de rest van haar verhaal. Ook stapelt het bewijs zich op dat asfaltgeld vaak veel slimmer aan iets anders kan worden besteed, bijvoorbeeld aan hoogtechnologische innovatie of simpelweg aan lastenverlichting. Een afgewogen selectie van infraprojecten op basis van goede kosten-batenanalyses, daar zitten we op te wachten, geen ongenuanceerde Bovag/RAI-verhalen. Ik begin te begrijpen voor welke 'poorten van de hel' minister De Boer haar milieumaatregelen moet wegslepen.