Europees protocol; Kabinet toch akkoord met kloonverbod

DEN HAAG, 24 JAN. Het kabinet tekent toch het protocol van de Raad van Europa dat het klonen van mensen verbiedt. Wel eist Nederland dat klonen van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek hier mogelijk blijft.

Dit heeft het kabinet gisteren besloten. Eerder deze maand zag de regering nog af van ondertekening. Dit gebeurde omdat de tekst van het protocol verschillende interpretaties van het begrip menselijk leven ('human being') mogelijk maakt, zo verklaarde minister Borst (Volksgezondheid) vorige week in de Tweede Kamer. Het verschil spitst zich toe op de vraag of het menselijk leven begint bij de conceptie dan wel of daarvan pas bij de geboorte sprake is.

Klonen is de techniek waarbij weefsel, een cel of alleen het erfelijk materiaal uit de celkern (DNA) wordt gebruikt om een genetische kopie van een levend organisme te creëren. Schotse onderzoekers kloonden vorig jaar een schaap met het DNA van een volwassen dier. Tot op dat moment kon alleen embryonaal weefsel worden gekloond. De Schotse techniek opende de weg tot het klonen van volwassen grote zoogdieren en dus ook van mensen. Enkele dagen geleden werd bekend dat Amerikaanse onderzoekers stieren hebben gekloond.

De opvatting dat menselijk leven bij de conceptie begint wordt door een aantal landen dat het protocol heeft ondertekend gedeeld. Dit standpunt maakt klonen van embryonaal weefsel in de eerste weken na de conceptie onmogelijk, vreest Borst. Dit zou een ongewenste inperking van het onderzoek betekenen. In Nederland delen de confessionele partijen deze opvatting over het begin van het leven. Zij pleitten vorige week, samen met GroenLinks, voor onmiddellijke ondertekening van het protocol.

Het officiële Nederlandse standpunt is, gezien de geldende Abortuswet, dat pas van menselijk leven sprake is bij de geboorte. Dit maakt het al genoemde wetenschappelijk onderzoek mogelijk, aldus Borst.

De onderzoekers hebben met Volksgezondheid afgesproken dat, in afwachting van wetgeving, onderzoek aan menselijke embryo's mag plaatsvinden indien het beperkt wordt tot onderzoek van vruchtbaarheidsproblemen en tot het opsporen van erfelijke afwijkingen.

Borst verklaarde in de Tweede Kamer al dat het kabinet het protocol wel wilde ondertekenen als daarbij een 'interpretatieve' verklaring zou worden gevoegd waarin het Nederlandse standpunt is vastgelegd. Over de tekst van die verklaring wil Borst nog met de Kamer discussiëren.