Er comfortabel bijzitten

Zuid-Amerikanen hebben hun inkomen voor de oude dag beter geregeld dan Aziaten en Europeanen. Ontvangen gepensioneerde arbeiders uit Brazilië en Venezuela gemiddeld meer dan 100 procent van het laatst verdiende loon, in Singapore is het slechts 35 procent. Europese pensioenen vallen in de middenmoot. Dit blijkt uit het rapport Worldwide total remuneration 1997 van adviesbureau Towers Perrin.

De opbouw van het pensioen verschilt van land tot land. In Nederland bestaat gemiddeld 62 procent van de oudedagsvoorziening voor werknemers uit wettelijke regelingen. De rest van het pensioen verschilt per individu.

Werknemers in andere landen ontvangen bij beëindiging van hun betrekking een eenmalige 'handdruk'. Die kan soms aardig oplopen. In Venezuela is bijvoorbeeld 55 procent van het gemiddelde werknemerspensioen afkomstig uit zulke eenmalige uitkeringen.

Volgens Andrew Davies, senior consultant bij Towers Perrin, zijn de pensioenuitkeringen in Azië vrij laag doordat het pensioenssysteem relatief onderontwikkeld is. Er bestaat een omvangrijk informeel sociaal stelsel, waarin gepensioneerden door familieleden worden opgevangen. In Brazilië keert de staat aan arbeiders relatief hoge pensioenen uit.