Docent denkt: havist kan tweede fase niet aan

De helft van de leraren in het voortgezet onderwijs denkt dat havo-leerlingen de overgang naar de Tweede Fase niet aankunnen. De onderwijsvernieuwing die komend jaar in de bovenbouw van sommige havo's en vwo's begint, leidt volgens de docenten tot een sterke stijging van het aantal afhakende leerlingen.

Onderzoeksbureau Duo vroeg in opdracht van het praktijkblad 'Van twaalf tot achttien' in totaal driehonderd leraren naar hun mening. De meeste leraren staan positief tegenover de vernieuwingen, maar 52 procent van de driehonderd ondervraagden denkt dat havo'ers niet kunnen voldoen aan de verwachtingen.

Komend schooljaar worden in de hoogste klassen van HAVO en VWO vier nieuwe vakkenpakketten (profielen) ingevoerd. Daarnaast verandert de manier van lesgeven. Veel leraren vinden het positief dat scholieren straks zelfstandig moeten leren, maar 56 procent denkt dat het aantal uitvallers erdoor stijgt. Ook hebben de ondervraagde onderwijzers kritiek op het streven naar een betere aansluiting. Bijna de helft van de leraren denkt dat de aansluiting op de basisvorming niet goed zal zijn. Eenvijfde van de docenten gelooft niet dat door de verplichte vier profielen de aansluiting op studies in het hoger onderwijs verbetert. (ANP)