Betere diagnose van blindedarm-ontsteking via CT-scan

Bij ongeveer eenvijfde van de patiënten wordt de diagnose blindedarmontsteking (appendicitis) gemist, terwijl die ook nogal eens ten onrechte gesteld wordt: bij 15 tot 40 procent van de operaties treft men een geheel normale blindedarm aan!

Chirurgen van het Massachusetts General Hospital in Boston hebben nu bij 100 patiënten met appendicitisklachten, pijn en gevoeligheid rechts in de onderbuik, een computertomografisch röntgenonderzoek (CT-scan) uitgevoerd om de diagnose te controleren (New England Journal of Medicine, 15 januari). In bijna de helft van de gevallen (47) bleek de CT-scan de diagnose appendicitis niet te bevestigen. Bij 13 van die patiënten waren de klachten dusdanig dat ze zonder CT-scan onherroepelijk (maar onnodig) geopereerd zouden zijn. Bij de overigen was dat niet het geval; er bestond een andere onderbuiksaandoening, bijvoorbeeld een cyste aan de eierstokken of een dikkedarmontsteking, die mogelijk op den duur ook wel als zodanig herkend zou zijn. Bij 21 patiënten werd de diagnose appendicitis dankzij de CT-scan sneller gesteld. Slechts in een geval constateerde men met de scan ten onrechte een appendicitis en in een ander geval zag men de diagnose ondanks de CT-scan aanvankelijk over het hoofd. De artsen uit Boston concluderen dat het routinematig gebruik van CT-scans de diagnostiek van blindedarmontstekingen aanmerkelijk verbetert.

De chirurgen berekenden ook de besparingen van zo'n CT-scan. Een CT-scan van de onderbuik kost in de VS 228 dollar (bij 100 patiënten dus 22.800 dollar). Bij 13 patiënten werd echter een onnodige operatie uitgespaard (kosten bijna 50.000 dollar) en kortere ziekenhuisopnamen scheelden nog eens 20.000 dollar. Zo bezien is een CT-scan bij een vermoeden van appendicitis dus kostenbesparend. Maar door een wijder verbreide inzet zou de eventuele besparing snel verloren gaat.