Tweede Kamer wil uitleg asbestzaak

DEN HAAG, 23 JAN. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de staatssecretarissen Gmelich Meijling (Defensie) en De Grave (Sociale Zaken) aan de tand voelen over de verantwoordelijkheid van hun departementen bij de aanpak van asbest in de 1992 gesloten NAVO-basis Cannerberg bij Maastricht.

Het gisteren gepresenteerde eindrapport van de commissie Asbestproblematiek Cannerberg bevestigde dat zowel Defensie als Sociale Zaken, en dan vooral de Arbeidsinspectie, jarenlang ernstig in gebreke gebleven zijn bij een adequate aanpak van het asbestprobleem. Daardoor is de gezondheid van duizenden militairen onnodig in gevaar gebracht. Alle partijen menen dat het rapport een aanzet moet zijn om de asbestproblemen grondig aan te pakken, en niet alleen bij Defensie.

Beide bewindslieden moeten van de Kamer aangeven wat zij hebben veranderd bij de Arbeidsinspectie en in de hiërarchie van Defensie om problemen in de toekomst te voorkomen. PvdA-woordvoerder Middel: “De Grave moet maar eens laten zien wat hij veranderd heeft binnen de Arbeidsinspectie.”

SP-fractievoorzitter J. Marijnissen stelt dat nu onomstotelijk bewezen is dat de nalatigheid van de overheid bij de asbestproblemen “dood door schuld” tot gevolg heeft gehad. Hij pleit, net als de militaire vakbond VBM-NOV, voor een schadevergoeding voor de slachtoffers, ook als ze nog geen aandoening hebben opgelopen. “Mensen die in de Cannerberg gewerkt hebben leven met een continue angst”, aldus Marijnissen.

Het CDA hekelt vooral de “macho-cultuur” bij Defensie. Die heeft ertoe geleid dat mensen zich niet afdoende hebben beschermd. Kamerlid Van der Hoeven (CDA): “Bij Defensie wegen hiërarchische en bevelsstructuren blijkbaar zwaarder dan de gezondheid van mensen.”

Ook VVD en D66 hebben ernstige kritiek op zowel Defensie als de Arbeidsinspectie, maar menen beide dat het rapport vooral 'ter lering' is. “Dit mag nooit meer gebeuren, vandaar dat we willen weten wat beide ministeries nu precies hebben gedaan om dit voortaan te voorkomen”, aldus VVD-woordvoerder Van Hoof.