Synode kiest predikant Doff tot voorzitter

NIJKERK, 23 JAN. De gereformeerde synode heeft de Rotterdamse predikant J.W. Doff tot nieuwe voorzitter gekozen. Dominee Doff is de opvolger van R.S.E. Vissinga uit Kampen die gisteren definitief moest aftreden wegens zijn onhandige optreden in de affaire-Van Drimmelen.

Deze kerkjurist en adviseur van de gereformeerde synode vroeg op 10 januari in het dagblad Trouw om begrip voor pedofilie-plegers en meldde daarbij tevens dat hij zelf pedofiel was, een bewering die hij later terugnam.

Vissinga toonde in eerste instantie ook begrip voor de positie van pedofielen, maar het leidde vooral tot een stroom negatieve reacties van slachtoffers van seksueel misbruik. Vissinga heeft erkend dat hij in deze affaire anders had moeten optreden.

Het rumoer dat de affaire heeft veroorzaakt leidde ertoe dat de leden van het dagelijks bestuur van de synode en bloc hun functies ter beschikking stelden. Gisteren is besloten dat drie van de vier teruggetreden bestuursleden in het bestuur van de synode terugkeren. Alleen van de diensten van voorzitter Vissinga zal geen gebruik meer zal worden gemaakt. Hij is slechts tweeëndertig maanden voorzitter van de gereformeerde synode geweest.

Volgens de nieuwe synodevoorzitter was het optreden van oud-voorzitter Vissinga een niet te verontschuldigen solo-actie en hadden de andere bestuursleden minder ernstige fouten begaan.

De nieuwe voorzitter van de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland die zo'n 715.000 leden (100.000 minder dan in 1988) hebben, noemt zichzelf een man van overleg die niet “voor de troepen uit wil lopen, omdat overleg en gezamenlijkheid voor hem het allerbelangrijkst zijn. Als ik iets zeg, moet het breed gedragen worden in onze kerken.”

Doff (48) is sinds drie jaar synodelid. Zowel in de gereformeerde als in de gemeenschappelijke synode met hervormden en lutheranen die op den duur één kerk gaan vormen, is hij actief geweest als voorzitter van een synode-commissie. Doff is sinds 1994 predikant in de Gereformeerde Kerk van Ommoord-Zevenkamp (Rotterdam). Sinds 1974 is hij predikant geweest in Schermerhorn en in Brielle. Ook was hij verpleeghuispredikant in Scheveningen.