Schelde Groep heeft snel geld nodig

Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen beleeft 'zorgelijke tijden'. Ze heeft snel geld nodig om het hoofd boven water te houden.

ROTTERDAM, 23 JAN. Een woordvoerder van de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen (scheepsbouw, industriële constructies en systemen) zei bij gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie op 7 januari nog dat het bedrijf 'absoluut niet te kampen heeft met geldnood'. Precies een week later werd duidelijk dat de zaak toch iets anders lag, zo blijkt uit het vertrouwelijke verslag van overleg tussen het bestuur van de KSG en overheden/aandeelhouders.

Minister Wijers (Economische Zaken) was aanwezig met een zware delegatie. Staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie) was er met twee ambtenaren, en ook Financiën had twee vertegenwoordigers gestuurd. Verder nam de Nederlandse Investeringsbank deel aan het gesprek en een lid van de Procinciale Staten van Zeeland, tevens commissaris bij de KSG.

KSG kent twee problemen die een snelle oplossing vragen, zo bleek tijdens het gesprek. In de eerste plaats is er om de solvabiliteit op orde te brengen 'zeker 50 miljoen gulden nodig.' En in de tweede plaats is er een 'liquiditeitsprobleem van 25 miljoen gulden per ultimo januari', zo meldt het verslag.

Geldnood is er dus wel degelijk bij de KSG. Dat is ook niet verwonderlijk, want op die zelfde nieuwjaarsreceptie sprak bestuursvoorzitter mr. R. van den Heuvel over een verlies dat het afgelopen jaar op “enkele tientallen miljoenen guldens was uitgekomen”. In een toespraak tot het personeel noemde hij de situatie rond het bedrijf “zorgelijk”.

Het voortbestaan van De Schelde was volgens Van den Heuvel niet in gevaar, maar dat verandert als dit jaar opnieuw verliesgevend wordt. Dan gaat De Schelde volgens hem ten onder. Het bedrijf boekte in 1996 een verlies van 3,4 miljoen, een jaar eerder was het met 6,8 miljoen dubbel zoveel. Het personeelsbestand daalde van 3.200 mensen begin 1995 naar 2.500 nu.

Vraag is wat er met de KSG moet gaan gebeuren. Van den Heuvel zoekt al geruime tijd partners voor een fusie of samenwerking of kopers voor delen van het bedrijf. Tot nu toe zonder succes. Met de Staat, die 90 procent van de aandelen bezit, lopen al maandenlang onderhandelingen. De overheid wil eigenlijk van haar belang af, maar een koper daarvoor lijkt moeilijk te vinden.

Duidelijk is dat de KSG-top fundamenteel van mening verschilt met minister Wijers. Directie en commissarissen voelen het meest voor de zogeheten Bain-optie, waarbij het bedrijf samenwerking aangaat met verschillende andere partijen. Dat plan - door de top van de KSG inmiddels het Quo Vadis-verhaal gedoopt - levert een behoorlijke kostenbesparing op, maar Wijers twijfelt aan de 'financiële perspectieven, marktproposities etc.' Bovendien vindt de bewindsman het een 'riskant scenario met een groot afbreukrisico, het is zeer bewerkelijk en er is veel geld nodig om dit te realiseren'. Hoeveel geld voor dit scenario nodig is? Consultantsbureau Maynard schat de 'additionele vermogensbehoefte op zo'n 300 miljoen gulden'. De beoogde partners in de Bain-optie kunnen zo'n bedrag onmogelijk opbrengen, veronderstelt Wijers. 'In het Quo Vadisverhaal van de KSG, te weten de Bain-optie, kiest het bedrijf voor een combinatie van werven en machinefabrieken en een injectie van “Industriële Constructie” door de combinatie met Holec', vermeldt het verslag.

Een lichtpuntje is dat de problemen die de KSG vorig jaar heeft gehad dit jaar niet terugkeren, zo stelde president-commissaris J.M.H. van Engelshoven tijdens het beraad. Hij schat dat het resultaat over het lopende jaar op vijf miljoen gulden zal uitkomen en “in het allerslechtste geval tussen de vijf en tien miljoen gulden negatief”.

Wijers voelt het meest voor samenwerking tussen de KSG en de Zuid-Hollandse scheepswerf Damen. Met die onderneming zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Maar Damen is een wezenlijk ander bedrijf, dat andere schepen bouwt, meent Van Engelshoven. Dat geeft dus geen synergie. Het enige aantrekkelijke is dat Damen een goede commerciële reputatie heeft, maar 'over all' is Damen geen optie.

Of de KSG zelfstandig blijft dan wel een samenwerkingsverband aangaat, zoals voorzien in de Bain-optie - er is nú geld nodig, zo blijkt uit het verslag. Aan het solvabiliteitsprobleem kan de KSG iets doen door de vestiging in het Sloe-gebied 'gerechtvaardigd op te waarderen'. Dan resteert op dat punt nog 'een probleem van zestien tot negentien miljoen gulden', waarvoor het ministerie van Defensie te hulp is geroepen. Als staatssecretaris Gmelich Meijling over de brug komt met 20 miljoen voor de solvabiliteit en 5 miljoen voor de liquiditeit 'is het probleem voor 1998 weg', zegt Van Engelshoven. Defensie acht zich mede verantwoordelijkheid voor het overeind houden van de KSG. Het concern, jarenlang dominant in marinebouw, heeft juist daardoor de bouw van civiele schepen nog steeds niet voldoende onder de knie. De staatssecretaris heeft dan ook toegezegd dezer dagen bij minister Zalm (Financiën) aan te kloppen.