Roekeloos rijden: rijbewijs kwijt

DEN HAAG, 23 JAN. Automobilisten, die bij controles dronken achter het stuur worden aangetroffen of de snelheidslimiet met meer dan vijftig procent overschrijden, zullen voortaan hun rijbewijs verliezen en binnen één maand voor de rechter moeten verschijnen.

Dit standpunt wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer gedeeld. Een motie van deze strekking, ingediend door leden van PvdA, VVD en CDA, zal naar verwachting dinsdag worden aangenomen. Wel verzoeken de indieners van de motie minister Sorgdrager (Justitie) de Kamer te informeren over de resultaten van dit lik-op-stukbeleid. Sorgdrager had zelf voorgesteld hieraan de rechter niet meer te pas te laten komen en het rijbewijs automatisch voor een bepaalde periode in te houden. Naar de smaak van de Kamer ging dit voorstel echter te ver.

Het SGP-lid Van den Berg, die had voorgesteld automobilisten hoe dan ook de rijbevoegdheid te ontzeggen bij het rijden onder invloed, trok zijn motie na een debat met Sorgdrager in. De minister hield hem voor dat dit zou neerkomen op de invoering van een minimumstraf, een concept dat verder onbekend is in het Nederlandse strafrecht. Ze wees erop dat Nederland in Europees verband met veel moeite gedaan had gekregen dat landen die geen minimumstraffen kennen, die niet hoeven op te nemen. “Als het op welke manier ook wordt ingevoerd”, aldus Sorgdrager, “zal de internationale druk op Nederland toenemen om voor andere delicten ook een minimumstraf op te leggen. Ik denk daarbij aan de discussie over drugs”. Van den Berg haalde daarop bakzeil.