'Rapport-Dolman neemt schijn belangenverstrengeling niet weg'

DEN HAAG, 23 JAN. Het rapport Dolman heeft de schijn van belangenverstrengeling tussen procureur-generaal Steenhuis en het onderzoeksbureau Bakkenist niet kunnen wegnemen. Dit concluderen D66, CDA en GroenLinks. D66 noemt de uitkomst van het rapport “vernietigend” voor de procureur-generaal. Het CDA vindt dat minister Sorgdrager moet opstappen.

Coalitiefracties D66, VVD, PvdA en opposititepartij CDA stemmen in met een vervolgonderzoek dat minister Sorgdrager laat instellen. In het rapport stelt Dolman dat procureur-generaal Steenhuis de schijn van belangenverstrengeling op zich heeft geladen. “Het is zorgvuldig tegenover Steenhuis om dit eerst uit te zoeken, alvorens te oordelen”, aldus het Tweede-Kamerlid Koekkoek (CDA). De minister heeft inmiddels aan oud-president J. van Julsingha het gerechtshof in Arnhem en voormalig vice-president Metzemakers van de rechtbank in Rotterdam gevraagd het vervolgonderzoek uit te voeren.

GroenLinks meent dat Sorgdrager zich ongeloofwaardig maakt door nu geen maatregelen tegen de procureur-generaal te nemen. Kamerlid Rabbae vindt dat de minister die “hete aardappel” onder het mom van “zorgvuldigheid” doorschuift naar twee oud-rechtbankpresidenten.

Desondanks vindt het CDA dat minister Sorgdrager moet vertrekken. “Ze zou het land dienen door zelf consequenties te trekken uit deze onverkwikkelijke affaire”, aldus Koekkoek. Het rapport heeft volgens hem aangetoond dat de er geen goede controle op nevenfuncties is en dat de organisatie op het ministerie “gebrekkig' is. Ook Tweede-Kamerlid Korthals (VVD) spreekt zijn zorg uit over de organisatie van het departement. Kalsbeek (PvdA) zegt het “ernstig” te vinden dat de minister niet blind kan varen op haar topambtenaren. Ze wil een snelle afronding van het vervolgonderzoek, liefst volgende week.

Scheltema van D66 verklaarde vanochtend niet te begrijpen waarom “Steenhuis niet al lang de eer aan zichzelf heeft gehouden en zelf ontslag heeft genomen”. Scheltema: “Als we ergens geen belangenverstrengeling kunnen hebben, dan is het wel bij Justitie.” Ook CDA'er Koekkkoek meent dat de schijn van belangenverstrengeling is blijven bestaan.

Procureur-generaal Steenhuis heeft een betaalde bijbaan bij het Amsterdamse onderzoeksbureau Bakkenist. Hij kwam in opspraak na een rapport van Bakkenist over de verstoorde bestuurlijke verhoudingen in Groningen. Later bleek het bureau ook automatiseringsopdrachten voor Justitie uit te voeren.