Ramsj

Martin Connors (red.): Videohound's golden movie retriever 1997. Paperback, Visible Ink 1997, van ƒ 48,50 voor ƒ 19,95. Het Martyrium Amsterdam, Ulysses Den Haag.

Groots opgezet, alfabetisch overzicht van zo'n twintigduizend speelfilms die op videocassette, laserdisc of cd zijn uitgebracht. De korte, heldere beschrijvingen gaan vergezeld van een 'rating-scale' en allerlei aanvullende informatie, terwijl tevens uitvoerige lijsten zijn opgenomen met regisseurs, acteurs, scriptschrijvers en componisten van filmmuziek. En dan is er nog een even handige als amusante 'category-index', waarin films zijn gerangschikt naar onderwerpen als de Koude Oorlog, vliegende schotels, varkens, en 'Nuns with guns'. Ruim 1500 pagina's, onmisbaar voor iedere filmliefhebber.

    • Henk Lagerwaard