Ramsj

Chris McCarthy: The Somme: the day-by-day-account. Gebonden, Greenwich Editions 1996, van ƒ 86,20 voor ƒ 34,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Op 1 juli 1916 begon de slag bij de Somme, de hevigste en bloedigste veldslag uit de Eerste Wereldoorlog, die na vierentwintig uur al meer dan zestigduizend Britse soldaten het leven had gekost. Toen de strijd in november werd gestaakt, waren de verliezen opgelopen tot boven het miljoen.

McCarthy geeft een gedetailleerd beeld van de slag, waarbij hij de vele legerkorpsen op de voet volgt. Voorzien van kaarten en foto's.