Ramsj

Piet Vroon: Intelligentie. Paperback, Sesam 1993, van ƒ 19,50 voor ƒ 7,50. Steven Sterk Utrecht.

'Over de mythe van het meten, en de politieke, sociale en onderwijskundige gevolgen', zo luidt de ondertitel van deze studie van de onlangs overleden psycholoog Piet Vroon. Het boek opent met een historische achtergrond van het begrip intelligentie, gaat vervolgens in op een aantal definities, en komt dan onvermijdelijk uit bij de allesoverheersende vraag op dit terrein: is intelligentie een kwestie van genetisch materiaal of van de sociaal-culturele omgeving waarin iemand opgroeit? Interessant boek, ook al dateert de eerste druk uit 1980 en zijn sommige passages door recent onderzoek achterhaald.

Bij Steven Sterk ligt ook nog een ander boek van Piet Vroon (geschreven in samenwerking met Douwe Draaisma): De mens als metafoor, een onderzoek naar de manier waarop technologische uitvindingen (stoommachine, computer) als vergelijking dienen bij het beschrijven van de menselijke psyche (van ƒ 39,90 voor ƒ 15,-).

'A marriage of virtuoso scholarship and highly romantic speculation about the nature and condition of our species,' aldus oordeelde de New York Times over Optimism, the biology of hope, de breed opgezette speurtocht van de Amerikaanse antropoloog Lionel Tiger naar de bronnen van 'the most universal of human traits': de onverwoestbare hoop op een betere toekomst (De Boekenmarkt, van ƒ 37,80 voor ƒ 12,50).