Ramsj

Mario Andreose (red.): Das grosze Pirelli-Kalender Album. Gebonden, Schirmer/Mosel 1997, van ƒ 162,50 voor ƒ 89,50. De Verbeelding Amsterdam. Van Gennep Amsterdam.

Compleet overzicht van meer dan dertig jaar 'Pirelli': de befaamde kalender die - aldus de flaptekst van het boek - 'een lofzang vormt op de schoonheid en erotiek van het vrouwenlichaam'. Opvallend is de verandering in opzet en mentaliteit die de foto's laten zien: de schuchtere oogopslagen en plompe badpakken (met afhangende schouderbandjes) uit de jaren zestig, tegenover het onverholen, uitdagende naakt uit de jaren negentig.

    • Henk Lagerwaard