ODYSSEUS

De Europese Centrale Bank, die 1 juli van dit jaar formeel van start gaat, krijgt een zeer grote mate van politieke onafhankelijkheid. Politieke onafhankelijkheid, zo is de gedachte, is onmisbaar om een degelijk monetair beleid te kunnen voeren dat is gericht op prijsstabiliteit. Maar hoe is het gesteld met de democratische verantwoording? Waarom moet een een centrale bank gevrijwaard blijven van politieke sturing?

Rick van der Ploeg (PvdA) trekt regelmatig een vergelijking met Odysseus. Homerus bezingt hoe deze Griekse held op zijn zwerftocht langs het eiland van de Sirenen moest varen. Met hun verlokkelijke gezang brachten de Sirenen de zeelieden in vervoering, zodat ze vergaten te sturen en hun schepen op de rotsen belandden. Odysseus gaf zijn manschappen opdracht met was hun oren dicht te stoppen en hij liet zichzelf aan de mast binden, zodat hij machteloos zou zijn als hij de lokzang van de Sirenen zou horen.

Naar analogie hiervan zegt Van der Ploeg dat politici 'vastgebonden' moeten worden, zodat ze niet in de verleiding kunnen komen om de geldkraan van de centrale bank open te draaien. De onafhankelijkheid van de ECB is dus bedoeld om politici tegen hun eigen zwakheden te beschermen. (RCJ)