Monopolie aangeklaagd; De Telegraaf wil gegevens tv-stations

ROTTERDAM, 23 JAN. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) onderzoekt een klacht van De Telegraaf tegen de NOS en de Holland Media Groep (HMG), eigenaar van de televisiezenders RTL4, RTL5 en Veronica.

Deze zenders weigeren hun programmagegevens beschikbaar te stellen aan De Telegraaf, die een eigen omroepblad wil uitgeven.

De NMA is onlangs geïnstalleerd als toezichthouder op eerlijke concurrentie. De instelling is een uitvloeisel van de nieuwe Mededingingswet die per 1 januari van kracht is geworden. De nieuwe wet verbiedt afspraken tussen concurrenten over marktverdeling en prijzen en afspraken tussen leveranciers en afnemers. Na klachten of op eigen initiatief kan de NMA een onderzoek instellen naar bijvoorbeeld machtsmisbruik door grote marktpartijen. Volgens de NMA is er in de kwestie van de omroepgegevens sprake van een economische machtpositie van NOS en HMG en moet nu onderzocht worden of er sprake is van misbruik van die positie.

De NMA heeft de omroeporganisaties al benaderd voor informatie over de uitgifte van hun programmagegevens. Mogelijk zullen later hoorzittingen volgen met de verschillende partijen. Volgens een woordvoerder is onduidelijk hoe lang de behandeling van de klacht zal duren, maar zal de NMA spoed achter de zaak zetten. De NMA wees het door De Telegraaf gedane verzoek af om de NOS alvast met een dwangsom te dwingen de gegevens beschikbaar te stelllen. Er is volgens de NMA geen noodsituatie waardoor de beslissing over de zaak niet kan worden afgewacht.

Krachtens de nieuwe Mediawet heeft de NOS niet langer het monopolie op de programmagegevens. Dat beschermde tot dusver de positie van programmabladen van de publieke omroepen en het Veronicablad. De NOS wil de gegevens echter niet beschikbaar stellen en beroept zich daarbij op het auteursrecht. De NOS staat op het standpunt dat programmagegevens wel kunnen worden verstrekt aan andere omroepen, omdat daarmee de gegevens van dat tv-station ter beschikkig komen van de gidsen van de publieke omroep. De NOS heeft voor het Veronicablad zo'n 'ruildeal' met de HMG.

De Telegraaf wil al langer haar zaterdagse bijlage Weekend uitbreiden tot een echte televisiegids. Als de krant in het gelijk wordt gesteld, zien andere dagbladen zich mogelijk gedwongen ook een eigen gids te gaan maken. Dit kan grote gevolgen hebben voor de positie van de omroepbladen.