Ministers leggen Schipholruzie bij

DEN HAAG, 23 JAN. De ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer (VROM), die eerder deze week met elkaar in botsing raakten over het Schipholbeleid, hebben gisteren in de Tweede Kamer weer eendrachtig het hoofd geboden aan hun critici. “Dus zitten hier weer twee dikke vriendinnen”, spotte het Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks) op wiens voorstel de ministers aan de tand werden gevoeld over het kabinetsbeleid inzake Schiphol.

De opwinding was dinsdag ontstaan, toen bleek dat Jorritsma daags tevoren in een brief aan de Commissie Geluidhinder Schiphol had geopperd de geluidsnormen voor de luchthaven soepel toe te passen in afwachting van wijzigingen in de wettelijke voorschriften hieromtrent. Deze brief schoot haar collega De Boer, die hierin vooraf niet was gekend, in het verkeerde keelgat.

Tijdens het debat gisteren onderstreepte Jorritsma dat het van haar kant slechts om “een overweging” was gegaan en niet om een besluit. Ook De Boer maakte duidelijk dat er binnen het kabinet nog niets was besloten omtrent een voorstel dat Schiphol zelf vorige week presenteerde om de luchthaven dit jaar alsnog 40.000 extra starts en landingen toe te staan. Woensdag hadden beide ministers overigens al laten weten dat ze op dezelfde lijn zaten, waardoor de angel vooraf al uit het Kamerdebat was getrokken.

Jorritsma beloofde de Kamer nadere verklaringen na de presentatie van het eindrapport van de Commissie-In 't Veld, die het hele systeem voor de meting van de geluidshinder rond Schiphol de laatste maanden heeft doorgelicht. Het rapport zal naar verwachting aanstaande dinsdag verschijnen.

De fractiespecialisten maakten het de ministers niet bijster moeilijk en richtten hun pijlen hoofdzakelijk op elkaar. VVD-Kamerlid Te Veldhuis en zijn CDA-collega Reitsma wierpen zich op als de pleitbezorgers van Schiphol en de Nederlandse luchtvaartsector, terwijl Rosenmöller zich vooral bezorgd toonde over de geluidshinder, die met de aanhoudende groei van Schiphol gepaard gaat.

PvdA-woordvoerder Van Gijzel en zijn D66-collega Van 't Riet namen enigszins een middenpositie in.

In een motie drongen zij er bij het kabinet op aan met een politiek-bestuurlijk kader te komen voor de ontwikkeling van Schiphol tot het jaar 2003, waaraan de huidige voorstellen van Schiphol kunnen worden getoetst. Dinsdag wordt over de motie gestemd.

Minister Jorritsma verklaarde zich echter al bij voorbaat bereid de Kamer hierover een notitie te verstrekken.