Meer winst voor ABN Amro LaSalle

Bij LaSalle National, een Amerikaanse dochteronderneming van ABN Amro, is de winst in 1997 met 27 procent gestegen naar ongeveer 520 miljoen gulden. In het vierde kwartaal steeg het resultaat eveneens met 27 procent tot 133 miljoen gulden.

Zowel de rentebaten als de provisie-inkomsten en de handel in effecten voor eigen rekening leverde een bijdrage aan de winstgroei. Directievoorzitter Norman Bobins toonde zich verheugd over de goede gang van zaken. Met name de evenwichtige spreiding van de inkomsten over de verschillende activiteiten noemde hij bemoedigend.