MAXIMUM- SNELHEID

Ook Hans Hoogervorst (VVD) liet zich niet onbetuigt. Het Kamerlid wist op zondagmorgen in het televisieprogramma Buitenhof het probleem van de Italiaanse staatsschuld duidelijk te maken.

In het verdrag van Maastricht staat dat een land voor toelating tot de EMU een staatsschuld mag hebben van maximaal 60 procent van het bruto binnenlands product, of in bevredigend tempo dit percentage moet benaderen. De Italiaanse staatsschuld bedroeg vorig jaar 123 procent van het bbp en daalt dit jaar naar 121 procent. Hoogervorst: “Stel dat je een afspraak hebt dat je maximaal 60 kilometer per uur mag rijden. Je rijdt met je auto 123 km/uur en je remt af naar 121 km/uur, omdat je een politie-agent ziet die een snelheidscontrole houdt. Dan is het toch voor iedereen duidelijk dat je niet aan de maximum snelheid voldoet.” (RCJ)