Lezende jongeren

Gaat het lezen onder jongeren verdwijnen? Lezen leek voor kinderen en jongeren steeds meer een tijdverdrijf van vroeger, dat door de nieuwe media nog verder op de terugtocht gejaagd zou worden. Maar volgens Maarten Kleijne, directeur van het marktonderzoeksbureau SARV International, is die vrees de afgelopen jaren overdreven gebleken. 'Kinderen en jongeren zien nu dat internet en virtual reality niet zo spannend zijn als het echte leven. Het lezen van boeken is onder deze groep eerder in een herstelfase dan dat het verder wegzakt.'

SARV doet al jaren om de twee maanden onderzoek onder de jeugd. Uit een kwalitatieve peiling onder kinderen en jongeren uit Amsterdam en Hilversum is gebleken dat boeken bij 6 tot 14-jarigen populairder zijn dan internet. De jongeren weten wel dat je wereldwijd kunt surfen over het net, maar zelf doen ze het nauwelijks. Als er al sites bezocht worden, doen ze dit volgens Kleijne eerder naast dan in plaats van het gewone lezen.

Zes- tot achtjarigen zijn echte boekenwurmen, voor wie lezen vooral aantrekkelijk is omdat ze er naar eigen zeggen zoveel bij kunnen fantaseren. Jongeren tussen de twaalf en de veertien geven, als het om lezen gaat, de voorkeur aan strips en tienerbladen als Yes of de Hitkrant. Volgens SARV neemt het lezen van boeken in laatstgenoemde groep af in de brugklas, wanneer boeken verplicht worden. Strips blijven dan nog wel populair. Lezen is weliswaar vermoeiender dan televisie kijken, 'maar bij een tv kan je moeilijk terugspoelen en bij strips kan je nabladeren', zoals een van de ondervraagde kinderen, Anita, opmerkt.