Indonesisch budget maakt geen indruk

JAKARTA, 23 JAN. De Indonesische minister van Financiën Mar'ie Muhammad heeft vanmorgen aan het parlement een nieuwe begroting gepresenteerd conform de afspraken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De markten toonden zich niet onder de indruk, omdat er nog steeds geen oplossing is voor de particuliere schulden. Het budget voor het begrotingsjaar 1998-1999 dat in april begint, gaat conform de al eerder naar buiten gekomen afspraken met het IMF uit van een economische groei van nul procent en een inflatie van 20 procent.

Een eerder deze maand gepresenteerde begroting zorgde voor een verdieping van de financiële crisis door een gebrek aan hervormingen. Hierin was sprake van 4 procent groei en 9 procent inflatie bij een koers voor de roepia van 4000 voor een dollar. Het IMF eiste toen aanpassing van de plannen in combinatie met met ingrijpende hervormingen. Over de hervormingen werd vorige week met het IMF overeenstemming bereikt, waarbij vooral de monopolies van de familie van president Soeharto en zijn zakenvrienden worden aangepakt. Het IMF organiseerde eerder een hulppakket van 43 miljard dollar.

Het budget, dat op grond van de wet in evenwicht moet zijn, gaat uit van 147,22 biljoen roepiah aan uitgaven, 45 procent meer dan vorig jaar.

In de berekeningen is uitgegaan van een koers van de roepia van 5000 voor een dollar. Over dat laatste zijn de deskundigen verbaasd. De koers is de laatste tijd voortdurend gedaald. Vanmorgen stond de koers van de roepia op ongeveer 13000 voor een dollar nadat gisteren na bankinterventies een slot van 12000 was bereikt.

Indonesë heeft een buitenlandse schuld van 140 miljard dollar, waarvan 66 miljard dollar voor rekening komt van bedrijven. De voortdurende zwakte van de roepia heeft in Jakarta tot geruchten geleid over deviezencontroles en zelfs een moratorium voor schuldbetalingen, ofschoon de regering steeds heeft gezegd dat schulden zullen worden betaald.

Buitenlandse schuldeisers raken volgens analisten gefrustreerd, deels ook door een ouderwetse faillissementswetgeving die liquidatie van ondernemingen en banken moeilijk maakt. Volgens de Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch IBCA zijn Indonesische banken door de lage koers van de roepia zwaar ondergekapitaliseerd. Het agentschap verlaagde gisteren de credit ratings, zelfs van banken met overheidsgaranties.

In bankkringen is vernomen dat het IMF met de regering in Jakarta praat over manieren om de schulden van de particuliere sector te regelen. (Reuters, AP)