Goudse burgemeester hekelt stadspartijen

ROTTERDAM, 23 JAN. Burgemeester J.H. Boone van Gouda is ontstemd over passages met een racistische ondertoon in de verkiezingsprogramma's van drie Goudse partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om de programma's van Gemeente Belangen Gouda, De Vrije Goudse Stadspartij (VGS) en Gouda's 50+ Partij.

Zo stelt Gemeente Belangen Gouda bijvoorbeeld dat 'iedereen' die zich niet aan de wet houdt, het land uit moet. Een dergelijke maatregel zou volgens de plaatselijke partij kunnen bijdragen aan een leefbaarder klimaat in Gouda.

Gemeente Belangen Gouda noemt in dit verband niet specifiek de allochtonen, al staat in hetzelfde programma wel dat de problemen in Gouda vrijwel altijd door de zogenoemde 'dubbelpaspoorters' worden veroorzaakt.

Ook de Vrije Goudse Stadspartij (VGS) en Gouda's 50+ Partij pleiten in hun verkiezingsprogramma's voor een radicale en hardere aanpak van met name criminele Marokkaanse jongeren. Zowel Gemeente Belangen Gouda als De vrije Goudse Stadpartij zijn nu in de gemeenteraad van Gouda vertegenwoordigd.

De burgemeester van Gouda, Boone (PvdA), noemt de passages in de verkiezingsprogramma's veel te ver gaan en 'walgelijk'. “Ik vind het heel slecht dat politieke partijen die deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen zich laten verleiden en zich verlagen tot dit soort uitspraken. Ik spreek daar schande over.”

Boone heeft er begrip voor dat inwoners van Gouda zich zorgen maken over de criminaliteit. Maar de burgemeester neemt het de plaatselijke politieke groeperingen kwalijk dat ze hun standpunten inhoudelijk niet kunnen onderbouwen.

Boone: “Een debat kun je hierover niet met ze aangaan. Dit soort uitlatingen gaan geheel in tegen de principes van de Nederlandse rechtsstaat. Om te zeggen dat mensen het land uitmoeten is ver beneden peil en in strijd met de inrichting van de staat.”

De burgemeester van Gouda zegt nog niet nagedacht te hebben over mogelijke maatregelen die hij tegen de partijen kan nemen. De gemeenteraadsverkiezingen worden op 4 maart gehouden.