Goedkoop krijgt steun van TVN

ROTTERDAM, 23 JAN. Stichting Top Volleybal Nederland (TVN) schaart zich achter bondscoach Bert Goedkoop van de Nederlandse vrouwenploeg. In het vandaag geopenbaarde onderzoek, uitgevoerd door oud-speelster Kirsten Gleis, komen geen onregelmatigheden over Goedkoop naar voren. Goedkoop kwam drie maanden geleden in opspraak na berichten dat hij zich schuldig zou maken aan indoctrinatie en manipulatie. De coach noemde de aantijgingen “bespottelijk” en dreigde met ontslag als de kritiek op zijn functioneren aanhield.