Fictie; pas verschenen

Janet Luis: Een onbekrompen schenken. 50 jaar Campert-prijzen. Vantilt, 96 blz. ƒ 19,90

Janet Luis schetst de geschiedenis van de Jan Campert-stichting en geeft een overzicht van de prijzen, de prijsuitreikingen en -winnaars en opmerkelijke bekroningen.