Clinton

NEW YORK TIMES

De term 'zorgvuldig geformuleerd' komt voor in bijna alle omschrijvingen van Clintons ontkenning. Andere woorden, die even toepasselijk zijn, zijn cryptisch' gedeeltelijk en onvoldoende. [...] Deze houding, die zwaar leunt op weglatingen, is gepast voor mensen die denken dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hen wordt gestart. Maar niet voor Clinton in zijn andere rol als leider van het land. [...] Het wordt tijd om de hele waarheid tot in de kleinste details te vertellen. Het juiste forum daarvoor is een door de televisie uitgezonden toespraak voorafgaand aan de State of the Union. Het land heeft genoeg te horen gekregen van persvoorlichters en advocaten. [...]

Clinton moet zijn verhaal niet met stukjes en beetjes vertellen, maar integraal, in zijn context zoals alleen hij die kent. [...] Alleen de president weet waarom een obscure jonge vrouw in de giften-en-adviezen sfeer van de twee machtigste mannen van Washington werd binnengehaald. Alleen hij weet wat hij te maken had met de negen brieven of pakjes van mevrouw Lewinsky tussen 7 okober en 8 december 1997.

THE TIMES

Als de gebeurtenisen juist zijn, staat Clinton voor de moeder van alle schandalen. Om Gerald Ford te citeren in zijn eerste toespraak na het vertrek van Nixon: een lange nationale nachtmerrie staat op uitbreken. Het schandaal kon ook niet op een ongustiger moment uitbreken. [...]

Er zijn precedenten voor Clintons hachelijke positie. Nixon was 18 maanden president in de schaduw van Watergate, en Reagan werd even lang door de Iran-Contra-affaire gehinderd. Beiden stortten zich in die tijd actief in buitenlandse politiek om zo hun reputatie te redden. Nixon doorstond de oorlog in het Midden-Oosten, de recessie in eigen land, en een moeizame relatie met Rusland. En Reagan tekende het wapenbeheersingsverdrag met de Sovjet-Unie. Hoewel Watergate een eind aan Nixons presidentschap maakte, hielpen zijn dynamische activiteiten in het buitenland hem toch zijn reputatie overeind te houden. Het huidige Witte Huis mag hopen dat zijn lot meer op dat van Reagan dan op dat van Nixon lijkt. Reagans inspanningen in het buitendland maakten dat bij hem ondanks Oliver North & Co. toch van succes gesproken kan worden.