Besluiten toekomst De Schelde

In het beraad op 15 januari tussen minister Wijers, staatssecretaris Gmelich Meijling, de top van de Koninklijke Schelde Groep (KSG) en de provincie Zeeland zijn de volgende conclusies getrokken:

1 - In ruil voor het vervallen van alle lopende claims die de werf heeft op het ministerie van Defensie zal in “normaal commercieel verkeer” (waarschijnlijk een lening door bemiddeling van de Nationale Investeringsbank, red.) een oplossing worden gevonden om de solvabiliteit met 20 miljoen gulden en de liquiditeitspositie met 5 miljoen te versterken.

2 - Een onafhankelijke derde (gedacht wordt aan mr. drs. H. Langman) wordt verzocht onderzoek naar de opties voor de toekomst van KSG te doen: het Bain scenario, het stand-alone scenario en het opknipscenario (met de scheepswerf Damen en anderen). Langman moet de opties “versneld op hoofdlijnen bezien en objectiveerbaar maken.” Zijn onderzoek mag 2 à 3 maanden duren.

3 - De Nationale Investeringsbank onderzoekt de cijfers die KSG voor het budget-1998 heeft gepresenteerd om vast te stellen of de begroting realiseerbaar is. Ook zal de NIB met hulp van externe deskundigen een cijfermatige onderbouwing van de toekomstscenario's opstellen.

4 - Scheepswerf Damen krijgt meer informatie om een voorstel (samenwerking, fusie of overname met een deel van KSG, red.) te doen.

5 - Gedurende de onderzoeken worden door KSG geen financiële beslissingen genomen, anders dan conform het bestaande Contourenplan.

6 - Minister Wijers informeert de Vaste commissie voor Economische Zaken in de Tweede Kamer vertrouwelijk. KSG doet dit bij zijn banken en de ondernemingsraad.