American Realism

James Nagel en Tom Quirk, red.: The Portable American Realism Reader. Penguin, 591 blz. ƒ 45,60

'Realism: the art of depicting nature as it is seen by toads.' Aldus de definitie van Ambrose Bierce in zijn Devil's Dictionary. Hij zou het moeten weten, als schrijver van een van de beroemdste verhalen van het Realisme: 'An Occurrence at Owl Creek Bridge'. Dit verhaal vinden we ook terug in The Portable American Realism Reader, met verhalen uit de periode tussen 1865 (het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog) en 1918. Dit woelige tijdperk van verstedelijking, industrialisering, groeiende aantallen immigranten en de trek naar het Westen, zag een hausse in tijdschriften en werd zo tot de bloeiperiode van het Amerikaanse korte verhaal. De verhalen in deze collectie vallen vooral op door hun enorme diversiteit.

Het boek is onderverdeeld in drie grote stromingen. 'Regionalism and Local Colour' schilderde de gebruiken, folklore en het landschap in diverse delen van de Verenigde Staten, vaak gebruik makend van dialect. De verhalen van Mark Twain, Sarah Orne Jewett en Kate Chopin zijn hier uitstekende voorbeelden van. 'Realism' sec legde de nadruk op ethische kwesties en leende zich dus goed voor sociaal engagement. Dat kon liggen op het vlak van de Burgeroorlog (zie Bierce), de discriminatie van Amerikanen van Afrikaanse, Aziatische of Indiaanse afkomst, of het feminisme, zoals in Charlotte Perkins Gilmans klassieker, The Yellow Wallpaper. Een derde hoofdstuk, 'Naturalism', heeft Theodore Dreiser, Stephen Crane en Jack London als belangrijkste exponenten.

Samenstellers Nagel en Quirk, beiden autoriteiten op dit gebied, schreven introducties over de historische en literaire context van de verhalen. Ook is elk verhaal afzonderlijk voorzien van een korte uitleg. Voorts bevat het boek een chronologische tabel, leessuggesties, en biografietjes van alle vertegenwoordigde schrijvers. De bundel heeft zo wat weg van een uiterst degelijk standaard tekstboek. Maar daarnaast is het ook gewoon een boek dat een paar van de allerbeste verhalen bevat die de Amerikaanse literatuur heeft voortgebracht.