Alice Munro

Alice Munro: Selected Stories. Vintage, 664 blz. ƒ 29,20

Het werk van de Canadese schrijfster Alice Munro kan als een heel eigen vorm van realisme beschouwd worden. Munro heeft in de afgelopen 35 jaar een indrukwekkend oeuvre opgebouwd van vooral korte verhalen, maar is toch niet zo bekend in brede kring als ze zou verdienen. Met de prachtige bundel Selected Stories, een representatieve selectie van haar werk, zal daar misschien verandering in komen.

Munro's verhalen spelen zich steevast af in de streek rond Lake Huron in Ontario, waar ze zelf opgroeide. Haar grote onderwerp is de realiteit van gewone levens in een kleine landelijke gemeenschap. Dit wekt misschien de indruk dat in Munro's werk weinig gebeurt, maar ze weet in haar verhalen het uitzonderlijke in die alledaagse levens naar boven te halen, juist die momenten te vangen die hele levens transformeren. Ze schrijft in heldere, toegankelijke taal, met droge humor, een groot psychologisch inzicht en een onsentimentele, soms harde blik. Munro heeft weinig geduld voor bekrompen plattelandsnormen: 'The two steadiest criticisms of Char, in Mock Hill, were that she dressed too elegantly, and that she smoked.' Het effect van haar verhalen wordt misschien het beste gevangen in de reactie van een van Munro's personages, het meisje Et, wanneer ze zich realiseert dat haar oudere zusje even mooi is wanneer ze de was staat te doen, als op de familiefoto: 'This made Et understand, in some not entirely welcome way, that the qualities of legend were real, that they surfaced where and when you least expected. She had almost thought beautiful women were a fictional invention.'