Akkoord Geesink en Huibregtsen

AMSTERDAM, 23 JAN. Wouter Huibregtsen en Anton Geesink hebben na vier gesprekken overeenstemming bereikt over de positie van de Nederlandse IOC-vertegenwoordiger. Beiden tekenden een convenant dat gisterdavond werd goedgekeurd door het bestuur van NOC*NSF en een dezer dagen ter beoordeling zal worden voorgelegd aan het uitvoerend comité van het Internationaal Olympisch Comité. Besloten is dat Geesink zich voortaan onthoudt van commentaar op kandidaten voor de tweede Nederlandse zetel in het IOC. NOC*NSF steunt de kandidatuur van Geesink voor het hoofdbestuur van het IOC. (ANP)