Aanklager wilde gesprek Clinton op band hebben

WASHINGTON, 23 JAN. Kenneth Starr, de onafhankelijke aanklager die onderzoekt of Clinton zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt, blijkt van plan geweest te zijn om gesprekken van Lewinsky met Jordan, en mogelijk ook met Clinton, heimelijk op te nemen. Dat meldden verschillende Amerikaanse televisiestations gisteren.

Starr wilde daarvoor een beroep doen op Lewinsky. Voorzien van een verborgen microfoon had de voormalige stagiaire heimelijk opnamen moeten maken van gesprekken over de vraag of het bestaan van de verhouding al dan niet ontkend moest worden. Starr hoopte op die manier een hard bewijs te krijgen dat Clinton en Jordan de vrouw aanspoorden om onder ede te liegen. Maar hij blies het plan af toen de hele affaire deze week in de publiciteit kwam.

Clintons advocaat, Robert Bennett, protesteerde gisteren tegen de methodes van Starr. Maar de onafhankelijke aanklager zelf vindt dat hij zich bedient van “passende onderzoekstechnieken”. De Amerikaanse politie maakt routinematig van zogeheten sting-operaties gebruik. Starr beloofde dat hij vaart zal maken met zijn onderzoek. “De waarheid zal uiteindelijk boven water komen”, zei hij. Hij onderstreepte dat het onderzoek wordt uitgevoerd metal uitgangspunt dat iedereen onschuldig is zolang zijn schuld niet bewezen is.

De getuigenis van Monica Lewinsky over berichten dat zij een verhouding heeft gehad met president Clinton, is gisteren voor onbepaalde tijd uitgesteld. De getuigenis, tegenover de advocaten van Paula Jones, had aanvankelijk vandaag zullen gebeuren.

Voor Clinton is van groot belang of Lewinsky vasthoudt aan haar eerdere verklaring dat van een verhouding geen sprake was, zoals ook hijzelf onder ede heeft verklaard, dan wel daar onder druk van onafhankelijke aanklager Kenneth Starr op terugkomt. Starr zou bereid zijn Lewinsky te vrijwaren van strafvervolging wegens meineed, als tegen Clinton wil getuigen.

Clinton zelf zei gisteren opnieuw dat de “aantijgingen vals” zijn. Ook ontkende hij nogmaals dat hij Lewinsky heeft aangespoord tot meineed. Clintons vriend en adviseur Vernon Jordan heeft ook met kracht tegengesproken dat hij Lewinsky tot leugens heeft aangezet.

Voor de tweede achtereenvolgende dag werd Washington vrijwel geheel door het schandaal in beslag genomen. Het bezoek van de Palestijnse president Yasser Arafat aan het Witte Huis werd volledig door de crisis overschaduwd.

In de media circuleerden fragmenten van de bandopnames van gesprekken tussen Lewinsky en haar vriendin Linda Tripp, die Tripp had gemaakt buiten medeweten van Lewinsky. De banden zijn in handen van Starr, maar onderdelen van de opnamen zijn uitgelekt naar de media. In de bekendgemaakte fragmenten laat Lewinsky haar vriendin blijken dat ze een seksuele verhouding met de president heeft gehad, ook al wordt diens naam niet genoemd.

Pagina 5: 'Ik heb mijn hele leven al gelogen'

Journalisten die de betreffende band hebben gehoord, zeggen dat uit de opname overigens niet opgemaakt kan worden of Lewinsky de waarheid spreekt. Schriftelijk heeft Lewinsky onder ede verklaard dat ze geen relatie met Clinton had. Op de band zegt ze herhaaldelijk over de verhouding te zullen liegen. “Ik heb mijn hele leven al gelogen”, zegt ze zelfs. Over Clinton spreken beide vrouwen als “de griezel” (the creep) en “de grote hij” (the big he). De president zou haar op het hart gedrukt hebben: “Er is geen bewijs” (van de verhouding), “ontken, ontken, ontken”.

Clintons vertrouweling Jordan maakte gisteren bekend dat hij gedagvaard is om te verschijnen voor een grand jury, een soort kamer van onderzoek die besluit of er voldoende bewijsmateriaal is om een strafzaak te beginnen. “Ik besef ten volle de ernst van de situatie”, aldus Jordan, die door Starr wordt gezien als een sleutelfiguur in zijn onderzoek. Ook Clintons persoonlijke secretaresse Betty Currie is gedagvaard.

Jordan verdedigde de president en zichzelf in een korte verklaring, die hij voorlas aan de pers. Lewinsky zou hem in niet mis te verstane termen hebben duidelijk gemaakt dat ze geen seksuele verhouding met Clinton heeft gehad. Jordan erkende dat hij de vrouw heeft geholpen aan enkele sollicitatie-afspraken bij grote bedrijven. Ook introduceerde hij haar, toen ze moest verschijnen voor de onafhankelijke aanklager, bij een advocaat, waar hij haar persoonlijk naartoe bracht.

Ondertussen ondervragen FBI-agenten voormalige stageaires die tegelijk met Lewinsky in het Witte Huis werkten. Ook wordt onderzocht hoe vaak en wanneer Lewinsky het Witte Huis precies bezocht toen ze al op het Pentagon werkte, en hoe vaak ze pakketjes aan Clinton stuurde, en Clinton kadootjes aan haar. Onderzocht wordt verder of de berichten kloppen dat Clinton boodschappen op haar antwoordapparaat heeft achtergelaten.

Afgelopen zaterdag blijkt Clinton, toen hij onder ede verhoord werd door de advocaten van Paula Jones, voor het eerst erkend te hebben dat hij in de jaren zeventig een buitenechtelijke verhouding heeft gehad met Gennifer Flowers. In 1992 liep zijn verkiezingscampagne bijna stuk op berichten dat hij twaalf jaar lang een verhouding met Flowers had. Flowers trad toen met bandjes met daarop Clintons stem naar buiten, om dat te bewijzen. Clinton heeft de verhouding nooit met zoveel woorden toegegeven: hij zei ook toen “de aantijgingen zijn fals”, ook al heeft hij wel gezegd dat hij pijn in zijn huwelijk heeft veroorzaakt.

De advocaten van Paula Jones hebben inmiddels een nieuwe vrouw opgespoord die ze onder ede willen vragen of ze een verhouding met Clinton heeft gehad. Het gaat om Sheila Davis Lawrence, de weduwe van de vorige ambassadeur in Luxemburg, die vorig jaar postuum in het nieuws kwam toen bleek dat hij gelogen had over zijn oorlogsverleden, waarna zijn stoffelijke resten verwijderd werden van de nationale begraafplaats in Arlington.