Wilhelmus

In NRC Handelsblad van 15 januari (Brieven: Wilhelmus) meldt C.A. de Groot uit Oegstgeest “professor Cleveringa hield zijn rede naar aanleiding van het ontslag van de joodse hoogleraar Telders”. Dit is niet juist. Het was Professor E.M.M. Meyers. Mijn vader, professor Escher was bij de hoogleraren die destijds hun ontslag namen in Leiden.