Werknemers in nieuwe baan een jaar onverzekerd

ROTTERDAM, 22 JAN. Veel werknemers die voor het eerst gaan werken of overstappen naar een andere werkgever, zijn een jaar lang onverzekerd tegen het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Op die manier compenseren de verzekeraars dat ze werknemers sinds 1 januari niet meer aan een medische keuring mogen onderwerpen.

Dit bevestigen woordvoerders van grote verzekeringsmaatschappijen. “Wij krijgen de risico's in onze maag gesplitst, zonder de omvang te kunnen schatten. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen”, aldus een woordvoerder van Aegon.

Vrijwel alle grote verzekeraars hebben een zogenoemd 'carenzjaar' ingevoerd bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Dat carenzjaar (letterlijk vertaald: wachttijd) houdt in dat verzekerden een jaar moeten wachten voordat het recht op een uitkering in werking treedt. In die periode moet wel al premie worden betaald. Tegelijkertijd hebben de meeste verzekeraars de tarieven van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met circa tien procent verhoogd.

Het nieuwe beleid is een gevolg van de invoering van de Wet op de Medische Keuringen. Deze wet - een initiatief van D66-kamerlid R. van Boxtel - verbiedt vanaf dit jaar het medisch keuren van werknemers bij hun aanstelling. Het verbod op een aanstellingskeuring moet voorkomen dat ondernemingen weigeren mensen indienst te nemen die een groter risico hebben op uitval wegens hun gezondheid. Van Boxtel is verontwaardigd over de manoeuvres van de verzekeraars. “Ik ga hierover zeker vragen stellen in de Tweede Kamer. De maatregelen van de verzekeraars zijn misschien volgens de letter van de wet juist, maar zeker niet in de geest”, reageerde Van Boxtel vanmorgen.

Behalve Aegon hebben ook andere aanbieders van levensverzekeringen, zoals Nationale Nederlanden, Axa, Centraal Beheer en Delta Lloyd, hun beleid aangepast. Axa heeft zelfs voor een specifieke pensioenverzekering een wachttijd (wel premie, geen uitkering) van vijf jaar ingevoerd.

Door de invoering van een carenzjaar kan het voor werknemers heel onaantrekkelijk zijn om over te stappen naar een andere werkgever, omdat ze dan een jaar onverzekerd zijn. Vooral kleine bedrijven, die geen grote collectieve contracten kunnen afsluiten, worden door de verzekeraars geconfronteerd met de strengere regels.

Pagina 23: Wisselen baan lastig

Het Verbond van Verzekeraars erkent dat het strengere acceptatiebeleid voor werknemers het wisselen van baan minder aantrekkelijk maakt. “Er gebeurt nu precies wat wij als verzekeraars steeds voorspeld hebben”, aldus de branche-organisatie. In een brief aan de aangesloten verzekeraars heeft het Verbond een aantal mogelijkheden op een rij gezet om het wegvallen van de keuring te compenseren. Naast het carenz-jaar kunnen verzekeraars de uitkering beperken, de grondslag (het salaris) aan een maximum binden of de tarieven verhogen.

“Van Boxtel wist van te voren dat de tarieven omhoog zouden gaan. Dat zei hij graag voor lief te willen nemen”, zegt het Verbond.

Verzekeraar Hooge Huys eist bij pensioenverzekeringen inzage in het medische dossier, als vervanging van de weggevallen keuring van de werknemer. Hierdoor kan de verzekeraar bekijken of het overlijden of de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van bestaande aandoeningen. Om dit risico te ondervangen is de verzekeringsnemer zelfs verplicht om een machtiging te ondertekenen.

“Wij willen geen grote verliezen inkopen. Daarvoor is een beperking noodzakelijk”, aldus Hooge Huys in een vakblad.

Het strengere acceptatiebeleid van de verzekeraars geldt voor verzekeringen die samenhangen met arbeid.

Naast pensioenverzekeringen gaat het daarbij ook om collectieve verzekeringen voor het zogeheten 'WAO-gat', voor extra arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de aanvulling op de Nabestaandenwet.