Vermeend past regels voor carpooling aan

DEN HAAG, 22 JAN. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) heeft gisteren aangegeven de nieuwe carpoolregeling, zoals 16 december vorig jaar vastgelegd in de Wet Fiscale Milieubescherming (WFM), te willen aanpassen. Financiën had voor de WFM veertig miljoen gulden extra uitgetrokken. Werknemers en werkgevers hadden zich de afgelopen weken bij Vermeend beklaagd over het negatieve inkomenseffect van de verruimde carpoolregeling. Volgens hen zou de nieuwe regeling bovendien het milieu sterker belasten.

Vermeend stelde verrast te zijn door de problemen uit de praktijk en zegde toe binnen tien dagen met een oplossing te willen komen. “Het doel van de wet is minder files en niet méér zoals nu het geval lijkt te worden”, aldus een woordvoerder van het ministerie. De WFM bevordert carpoolen tot een afstand van 25 kilometer, in veel branches wordt er echter veel meer gereden. De nu geldende wet stelt dat ook de meerijders hun reiskosten tot maximaal 270 gulden per maand van de belasting mogen aftrekken.

Daarnaast kan de werkgever, als extra stimulans, hen ook een bonus geven als ze carpoolen. Per auto wordt carpoolen zo aantrekkelijker.

De carpoolers moeten dan wel minstens 15 kilometer per dag meerijden en dat gedurende minstens 120 dagen per jaar. Voorheen kreeg alleen de chauffeur van de auto een compensatie voor het carpoolen.

Maar de chauffeurs gingen er met de nieuwe regeling juist op achteruit. Zij kregen voorheen een vaste vergoeding van zestig cent per kilometer en hun reiskostenaftrek. De nieuwe wet bepaalde dat de kilometervergoeding verviel en er kwam een bonus vanuit de werkgever voor terug, gemaximaliseerd tot duizend gulden.