Verleden (1)

Geen groter compliment heeft Frits Bolkestein kunnen oogsten met het schrijven van zijn Onverwerkt verleden, dan dat het voor NRC Handelsblad (17 januari) aanleiding is geweest tot het schrijven van het hoofdartikel 'Verantwoording'.

De retorische vraag: “[...]hoe het toch mogelijk is geweest dat miljoenen zich hebben laten verleiden door totalitaire en terroristische regimes?[...]” en zich nog dagelijks daartoe laten verleiden, zal wellicht nooit beantwoord kunnen worden. De Italiaanse schrijver Ignazio Silone sprak reeds op 5 juni 1947, een halve eeuw geleden dus, te Bazel de behartigenswaardige woorden: “[...]dat hij door deze of gene politieke partij werd uitgenodigd om te protesteren tegen onrecht waarvan - ergens ter wereld - haar aanhangers het slachtoffer zouden worden; maar ge zult ook, evenals ik, hebben kunnen opmerken, hoe deze zelfde partijen zwijgend en onverschillig toezien, als hetzelfde en nog vreselijker onrecht gepleegd wordt in landen, die door hun vrienden geregeerd worden”.

Fellow travellers, u was gewaarschuwd!