Verjaardag koningin

Het artikel 'Een mooi feest of toch rotzooi in Amsterdam' (NRC Handelsblad, 10 januari), deed me denken aan de onlangs op een prachttoon uitgeproken kerstrede van de koningin.

Hierin uitte ze haar bezorgdheid over de materiële armoede in ons land die ondanks een toenemende welvaart blijft bestaan. “Een samenleving die schrijnende tegenstellingen toelaat, toont haar armoede in een tekort aan sociale rechtvaardigheid en een gebrek aan mededogen.” De festiviteiten ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de majesteit, zoals genoemd in het artikel staan wel in schril contrast met de uitspraken over de armoede in de kerstrede.