Taiwan

Aantal inwoners: 21 mln.

Oppervlakte (km2): 36.000

Inwoners per km2: 596,4

Hoofdstad: Taipei

Munt: Taiwanese dollar

ER ZIJN WEINIG LANDEN in Azië die zo gewend zijn aan de omgang met crises als Taiwan. Door de permanente dreiging van China aan de overzijde van de Straat van Taiwan hebben Taiwanese investeerders een natuurlijke weerstand opgebouwd tegen paniek. Slimme managers en aandeelhouders weten altijd wel ergens een paar centen aan te verdienen, of het nu gaat om economische of om politieke crises.

Wie in Taiwan herinnert zich niet de gouden bergen van die paar vooruitdenkende beursspeculanten die tweeënhalf jaar geleden, bij aanvang van de crisis in de Straat van Taiwan, grote hoeveelheden aandelen hadden gekocht. De Chinese raketoefeningen pal voor de kust van Taiwan, dat volgens Peking een afvallige provincie is, veroorzaakten paniek op de effectenbeurs van Taipei. Maar toen het stof eenmaal was gaan liggen en de markt weer aantrok, prijsden de volhardende aandeelhouders zich rijk.

Het bezoek van de Taiwanese zakendelegatie aan de Filipijnen en Indonesië de afgelopen dagen, onder leiding van premier Vincent Siew, bouwt voort op die traditie. Taiwanese politici hebben sinds de verdieping van de economische crisis in Azië herhaaldelijk gewezen op het feit dat Taiwan rijk is en bereid tot hulpverlening aan de slachtoffers van de economische neergang in de regio. Dergelijke hulpverlening moet met de nodige omzichtigheid gebeuren, want China verbiedt iedere vorm van diplomatiek contact tussen zijn bondgenoten en Taiwan. Taipei onderhoudt met geen van de landen in Azië officiële betrekkingen.

Om die reden onderhoudt met name het bedrijfsleven het contact met het buitenland. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Taiwanese bedrijven die goedkoop kunnen investeren in Azië verwachten op de lange duur, wanneer de crisis is overgewaait, flink profijt te maken. Dit zal de positie van Taiwan in de regio ook op politiek niveau alleen maar versterken. En dat is precies wat de Taiwanese regering beoogt, met name omdat het zorgen heeft over Taiwans groeiende economische afhankelijkheid van China. Dat land is met 30 miljard dollar Taiwans belangrijkste investeringsbestemming.

Taiwan prijst zich gelukkig dat het tot dusver redelijk ongeschonden door de crisis koerst, afgezien van een relatief bescheiden waardevermindering van de Taiwanese munt met 15 procent en een overzichtelijke koersdaling op de effectenmarkt van 12 procent sinds juli. Want een dergelijk opportunistische politiek, die door China is omschreven als “pragmatische diplomatiek”, vereist uiteraard wel een gezonde economie. En daarover beschikt Taiwan. Het heeft 90 miljard Amerikaanse dollars aan buitenlandse reserves, een effectenbeurs met een groter handelsvolume (in dollars) dan de beurzen van Hongkong en Japan gezamenlijk, en minstens zo belangrijk; het laat maar zeer beperkt buitenlandse investeerders toe. Vandaar dat Taiwan, ondanks de exportconcurrentie uit goedkope landen als Zuid-Korea, vertrouwt op een economische groei die, met 6,7 procent, zelfs hoger is dan het afgelopen jaar.