Specialist verzet zich niet tegen integratie

DEN HAAG, 22 JAN. Medisch specialisten en ziekenhuis sturen hun patiënten voortaan een gezamenlijke rekening. De specialisten hebben zich gisteren neergelegd bij het wetsvoorstel dat hun integratie in de organisatie van het ziekenhuis regelt. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemt nu voor het wetsvoorstel. Alleen de VVD aarzelt nog.

De instemming van de Orde van medisch specialisten kwam gisteren kort voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. In een verklaring zegt de orde tevreden te zijn met de garantie dat, na invoering van de wet, de specialist een 'vrije beroeper' kan blijven. Brieven van de staatssecretarissen Vermeend (Financiën) en De Grave (Sociale Zaken) aan minister Borst (Volksgezondheid) hebben de specialisten ervan overtuigd dat voor de fiscus onder bepaalde voorwaarden de specialist als 'ondernemer' erkend blijft. De orde had zich tot dan verzet tegen het wetsontwerp. De organisatie noemde het wetsvoorstel overbodig en meende dat het zou leiden tot aantasting van de professionele autonomie. Ook zou de integratie tot gevolg hebben dat het fiscaal aantrekkelijke vrije beroep werd afgeschaft en alle specialisten in dienst van het ziekenhuis zouden moeten.

In de Kamer waren de fracties van CDA en VVD er minder zeker van dat Vermeend en De Grave de door de orde geëiste garantie hebben gegeven. Beide fracties twijfelden met name aan de rechtskracht van Vermeends mededeling dat hij “door middel van een beleidspublicatie de Belastingdienst zal informeren” over zijn standpunt. CDA en VVD gaan na of deze formulering de belastinginspecteur inderdaad bindt. “We moeten voorkomen dat de orde als de wet is aangenomen de hele boel weer op losse schroeven kan zetten”, aldus het CDA-Kamerlid Lansink.