Sound amplifier voor 'akoestisch gehandicapten'; A piece of your brain

Sound Amplifier, ƒ 39. Gimmethat, Spuistraat 137, 020-6388757

Ieder mens heeft hulpstukken nodig. Is het niet een bril op 9-jarige leeftijd dan zijn het wel steunzolen of stifttanden in een latere fase van het bestaan en vrijwel allemaal eindigen we met een stok. Voor al deze attributen zouden we ons niet hoeven te schamen, want maken bezit en gebruik van hulpstukken ons niet juist tot de homo sapiens die we zijn? Echter, openlijke erkenning van hulpbehoevendheid blijft ons met gêne vervullen.

De vraag: “Kan jij lezen wat daar staat?” moet in menige relatie zijn gesteld. Evenals het getergde: “Kan jij horen wat hij zegt?” Voor de visueel gehandicapte medemens is er de (lees)bril en voor wie zich nieuwsgierig opstelt in de zichtbare wereld zijn er verrekijkers, vergrootglazen en microscopen. Maar wie in lichte mate akoestisch is achtergesteld, heeft weinig meer dan een hand achter het oor. Daar kan nu verandering in worden gebracht dankzij de 'sound amplifier'.

Sound amplifier klinkt beter dan gehoorapparaat, maar betekent hetzelfde. Het is niet verwonderlijk dat voor de markt het begrip 'geluidsversterker' is gemunt, want het gehoorapparaat zucht onder een slecht imago en de grappen erover zijn wreed. Zo pakt Basil in een aflevering van Fawlty Towers een gehoorapparaatje op met de woorden: “Is this a piece of your brain?” Later doet hij net alsof hij aan het praten is, waardoor de dove dame, een feeks van een mens, vertwijfeld aan de volumeknop van haar gehoorapparaat begint te draaien.

De sound amplifier zit vervat in een zwart kunsstoffen doosje, dat qua grootte hangt tussen een pakje sigaretten en een Zippo-aansteker. Er zit een verbindingsdraad bij met twee oordopjes. Een op fluistertoon gevoerd gesprek buiten gehoorsafstand kan moeiteloos worden gevolgd. De Soundscape waarin wij ons bevinden is echter grillig en verandert snel. Was zoëven de kamer stil en verlaten, nu voeren twee collega's een druk gesprek en zo meteen gaat de telefoon. Voor verschillende geluiden zou je aparte versterkers moeten hebben. Zoals je diverse verrekijkers hebt, zou je je ook verschillende verreluisterers willen hebben. Want wie in een café denkt het gesprek van die twee meisjes aan het raam te kunnen volgen, komt bedrogen uit. Alle omgevingsgeluiden weten het microfoontje te vinden en dringen naar binnen. Op zichzelf is dat niet zo erg. Zouden we het gesprek met de sound amplifier wel kunnen volgen, dan zouden we waarschijnlijk iets opvangen over die meneer met dat gehoorapparaatje aan de bar. En daar zitten we ook niet op te wachten.