Slapen

In mijn stuk over 'actief en bewust omgaan met normale slaappatronen' in de Agenda van 8 januari signaleerde ik dat er geen Loi-cursus slapen bestaat. Naar aanleiding daarvan schreef G.H.J. Lier een brief (17 januari) over de Teleac cursus uit 1987. De reden om daarvan geen melding te maken, was simpel: die cursus ging over slaapstoornissen (en wat je daaraan kunt doen), en niet over het onderwerp van mijn stuk.

Uit het voorwoord van het cursusboek: 'Voor al die slechte slapers, die zelden of nooit het genoegen beleven van een ontspannende, verkwikkende nachtrust, is deze Teleac-cursus 'slapen kun je leren'.

Ook briefschrijver L.H.R. Rombout heeft in mijn stuk dingen gelezen die er niet stonden. Prof. Kamphuisen stelt dat REM-slaap tijdens een hazenslaap wijst op overmatige slaapbehoefte - niet dat REM-slaap tijdens normale slaap daarop wijst, zoals Rombout in zijn eerste zin schrijft. Vervolgens suggereert Rombout dat we volgens Kamphuisen zonder REM-slaap kunnen. Dat zegt hij nergens. Ik schrijf letterlijk (en Rombout had mogen aannemen dat dat in lijn was met de zienswijzen van Kamphuisen): “REM-slaap, grotendeels nog een raadsel, lijkt van belang voor het geheugen”, en ook dat deltaslaap en REM-slaap “essentieel zijn voor herstel van alertheid, concentratievermogen en algeheel welbevinden”.