President Clinton

THE WASHINGTON POST

Dit keer ligt het anders: de beschuldigingen tegen president Clinton betreffen zeer ernstige misdrijven. Als ze gegrond blijken, valt daar niet over te twisten, en mogen we er niet van uitgaan dat ze op de toverspreuk 'zo doet iedereen' in een wolk van ambiguïteit zullen vervluchtigen.

De aantijgingen luiden dat president Clinton bij een medewerkster van het Witte Huis met wie hij een verhouding had, op heeft aangedrongen onder ede te liegen over hun relatie. In een reportage van gisteren in The Washington Post schrijven Susan Schmidt, Peter Baker en Toni Locy dat de onafhankelijke aanklager in de Whitewater-affaire, Kenneth Starr, zijn onderzoek heeft uitgebreid tot beweringen als zouden de president en zijn vriend en adviseur Vernon E. Jordan Jr. een voormalig medewerkster van het Witte Huis, Monica Lewinsky, hebben gevraagd haar verhouding met de president, die anderhalf jaar had geduurd, te ontkennen in een verklaring in verband met het proces van Paula Jones tegen Clinton.

Mevrouw Lewinskys heeft onder ede het bestaan van een seksuele relatie met de president ontkend, aldus het bericht. Omkoping tot meineed is een federaal misdrijf waarop maximaal vijf jaar gevangnisstraf staat. President Clinton zou afgelopen zaterdag eveneens het bestaan van enige ongeoorloofde relatie hebben ontkend in zijn eigen beëdigde verklaring in de zaak Paula Jones. Als de beschuldigingen - afkomstig van een andere ex-medewerkster van het Witte Huis, Linda R. Tripp - gegrond blijken, zijn ze van een geheel andere orde dan de tientallen andere klachten waartegen Clinton zich sinds zijn aantreden al heeft moeten verweren.

Niet bekend

Binnenkort is meer informatie te verwachten, al zal die wellicht niet dadelijk openbaar worden gemaakt. Mevrouw Lewinsky wordt morgen ondervraagd door de advocaten van Paula Jones. Maar belangrijker is dat ook aanklager Starr - nu gewapend met onderzoeksbevoegdheid terzake - bij de zaak betrokken is. Voordat zekerheid bestaat over wat werkelijk is gebeurd, is elk oordeel over de kwestie voorbarig.